Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza struktury zieleni Wrocławia oraz jej stan w okresie aktualnych przemian urbanistycznych
Konkurs 33

Analiza struktury zieleni Wrocławia oraz jej stan w okresie aktualnych przemian urbanistycznych

Numer wniosku: N N305 3258 33
Kierownik: dr inż. Monika Janina Czechowicz
Instytucja realizująca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu\Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Kształtowanie i Ochrona Środowiska Przyrodniczego
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33