Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza struktury i metylacji rejonu promotorowego genów receptorów dla retinoidów (RAR i RXR) w komórkach raka szyjki macicy HPV pozytywnych
Konkurs 33

Analiza struktury i metylacji rejonu promotorowego genów receptorów dla retinoidów (RAR i RXR) w komórkach raka szyjki macicy HPV pozytywnych

Numer wniosku: N N401 0044 33
Kierownik: dr Magdalena Myga-Nowak
Instytucja realizująca: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie\Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33