Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza struktur organizacyjnych polskich partii politycznych
Konkurs 33

Analiza struktur organizacyjnych polskich partii politycznych

Numer wniosku: N N116 1322 33
Kierownik: dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik
Instytucja realizująca: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie\Wydział Humanistyczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Socjologia i Nauki Polityczne
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 76 700
Dotacja przyznana przez Ministra: 76 700
Konkurs: 33