Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza stripingowa związków biologicznie czynnych z wykorzystaniem filmowej elektrody ołowiowej
Konkurs 33

Analiza stripingowa związków biologicznie czynnych z wykorzystaniem filmowej elektrody ołowiowej

Numer wniosku: N N204 1472 33
Kierownik: dr hab. Mieczysław Józef Korolczuk
Instytucja realizująca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej\Wydział Chemii
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Chemia
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 121 700
Dotacja przyznana przez Ministra: 121 700
Konkurs: 33