Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza stopnia wykorzystania, korzyści i barier wdrażania oprogramowania otwartego w jednostkach administracji samorządowej w Polsce
Konkurs 33

Analiza stopnia wykorzystania, korzyści i barier wdrażania oprogramowania otwartego w jednostkach administracji samorządowej w Polsce

Numer wniosku: N N111 2020 33
Kierownik: dr hab. Krystyna Strzała
Instytucja realizująca: Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Ekonometria, Statystyka i Informatyka Ekonomiczna
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33