Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych niskich napięć z zainstalowanymi źródłami generacji rozproszonej
Konkurs 33

Analiza stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych niskich napięć z zainstalowanymi źródłami generacji rozproszonej

Numer wniosku: N N511 0573 33
Kierownik: dr hab. inż. Mirosław Parol
Instytucja realizująca: Politechnika Warszawska\Wydział Elektryczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Elektroenergetyka
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 210 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 210 000
Konkurs: 33