Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza porównawcza XVI wiecznych i wcześniejszych map Rosji w nawiązaniu do wyników badań nad jedynym w świecie egzemplarzem mapy Rosji Jenkinsona (1562), uzyskanych dzięki realizacji projektu badawczego KBN Nr 4209/PB/BU/94
Konkurs 33

Analiza porównawcza XVI wiecznych i wcześniejszych map Rosji w nawiązaniu do wyników badań nad jedynym w świecie egzemplarzem mapy Rosji Jenkinsona (1562), uzyskanych dzięki realizacji projektu badawczego KBN Nr 4209/PB/BU/94

Numer wniosku: N N108 1110 33
Kierownik: mgr Krystyna Szykuła
Instytucja realizująca: Uniwersytet Wrocławski\Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Historia
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33