Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza parametrów dróg leśnych do wywozu drewna zestawami wysokotonażowymi
Konkurs 33

Analiza parametrów dróg leśnych do wywozu drewna zestawami wysokotonażowymi

Numer wniosku: N N309 0469 33
Kierownik: dr inż. Grzegorz Trzciński
Instytucja realizująca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego\Wydział Leśny
Typ projektu: habilitacyjny
Dyscyplina naukowa: Leśnictwo
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33