Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza paleośrodowiska i biostratygrafia utworów mastrychtu Wyżyny Lubelskiej w oparciu o zespoły otwornic
Konkurs 33

Analiza paleośrodowiska i biostratygrafia utworów mastrychtu Wyżyny Lubelskiej w oparciu o zespoły otwornic

Numer wniosku: N N307 0527 33
Kierownik: mgr Katarzyna Maria Pióro
Instytucja realizująca: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geologia, Geofizyka i Geochemia
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33