Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza oddziaływań białek ParA/ParB z Pseudomonas aeruginosa z wybranymi białkami gospodarza - rola w segregacji chromosomów i regulacji cyklu komórkowego
Konkurs 33

Analiza oddziaływań białek ParA/ParB z Pseudomonas aeruginosa z wybranymi białkami gospodarza - rola w segregacji chromosomów i regulacji cyklu komórkowego

Numer wniosku: N N301 2388 33
Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Teresa Jagura-Burdzy
Instytucja realizująca: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologia Molekularna i Komórkowa
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33