Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza naturalnej odpowiedzi odpornościowej u pacjentów z neuroblastoma
Konkurs 33

Analiza naturalnej odpowiedzi odpornościowej u pacjentów z neuroblastoma

Numer wniosku: N N401 1149 33
Kierownik: prof. dr hab. Hanna Barbara Rokita
Instytucja realizująca: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 50 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 50 000
Konkurs: 33