Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza możliwości zastosowania metody bilansu populacji do modelowania układów ciecz-gaz w bioreaktorze
Konkurs 33

Analiza możliwości zastosowania metody bilansu populacji do modelowania układów ciecz-gaz w bioreaktorze

Numer wniosku: N N208 1840 33
Kierownik: dr inż. Magdalena Cudak
Instytucja realizująca: Politechnika Szczecińska\Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technologie Chemiczne oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33