Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza możliwości wykorzystania wód termalnych z obszaru Niżu Polskiego do celów balneologicznych i rekreacyjnych
Konkurs 33

Analiza możliwości wykorzystania wód termalnych z obszaru Niżu Polskiego do celów balneologicznych i rekreacyjnych

Numer wniosku: N N525 0976 33
Kierownik: dr inż. Mirosław Janowski
Instytucja realizująca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geologia i Geofizyka Stosowane
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33