Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza możliwości wykorzystania siarki odpadowej na powłoki ochronne materiałów ceramicznych
Konkurs 33

Analiza możliwości wykorzystania siarki odpadowej na powłoki ochronne materiałów ceramicznych

Numer wniosku: N N507 4428 33
Kierownik: prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz
Instytucja realizująca: Politechnika Częstochowska\Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauka o Materiałach i Inżynieria Materiałowa
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 48 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 48 000
Konkurs: 33