Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza i predykcja warunków aerosanitarnych w miastach z zastosowaniem modeli neuronowych
Konkurs 33

Analiza i predykcja warunków aerosanitarnych w miastach z zastosowaniem modeli neuronowych

Numer wniosku: N N305 0343 33
Kierownik: dr hab. Jerzy Skrzypski
Instytucja realizująca: Politechnika Łódzka\Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Kształtowanie i Ochrona Środowiska Przyrodniczego
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33