Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza i ocena zagrożenia osuwiskowego w masywie fliszowym Beskidu Niskiego
Konkurs 33

Analiza i ocena zagrożenia osuwiskowego w masywie fliszowym Beskidu Niskiego

Numer wniosku: N N525 1632 33
Kierownik: dr hab. inż. Lesław Michał Zabuski
Instytucja realizująca: Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geologia i Geofizyka Stosowane
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33