Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza i modelowanie wirtualnego środowiska zarządzania generacją rozproszoną i rozsianą. Poprawa konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego
Konkurs 33

Analiza i modelowanie wirtualnego środowiska zarządzania generacją rozproszoną i rozsianą. Poprawa konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego

Numer wniosku: N N115 0813 33
Kierownik: dr inż. Robert Kucęba
Instytucja realizująca: Politechnika Częstochowska\Wydział Zarządzania
Typ projektu: habilitacyjny
Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33