Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza i model kwantyfikacji współczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z obszaru Podkarpacia i Obwodu Lwowskiego
Konkurs 33

Analiza i model kwantyfikacji współczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z obszaru Podkarpacia i Obwodu Lwowskiego

Numer wniosku: N N115 3976 33
Kierownik: dr hab. Kazimierz Krupa
Instytucja realizująca: Uniwersytet Rzeszowski\Wydział Ekonomii
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33