Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza i diagnozowanie kryzysu w przedsiębiorstwie w kontekście zjawisk organizacyjnych
Konkurs 33

Analiza i diagnozowanie kryzysu w przedsiębiorstwie w kontekście zjawisk organizacyjnych

Numer wniosku: N N115 0451 33
Kierownik: dr Łukasz Wawrzynek
Instytucja realizująca: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu\Wydział Zarządzania i Informatyki
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33