Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej formacji mezozoicznej niecki szczecińskiej
Konkurs 33

Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej formacji mezozoicznej niecki szczecińskiej

Numer wniosku: N N525 2347 33
Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki
Instytucja realizująca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Geologia i Geofizyka Stosowane
Status: nierekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 49 600
Dotacja przyznana przez Ministra: 49 600
Konkurs: 33