Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza genu DNAH5 u chorych na pierwotną dyskinezę rzęsek
Konkurs 33

Analiza genu DNAH5 u chorych na pierwotną dyskinezę rzęsek

Numer wniosku: N N401 0684 33
Kierownik: doc. dr hab. Ewa Maria Ziętkiewicz
Instytucja realizująca: Instytut Genetyki Człowieka PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33