Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza genetyczna jesiotra w związku z pracami nad jego restytucją w wodach Polski
Konkurs 33

Analiza genetyczna jesiotra w związku z pracami nad jego restytucją w wodach Polski

Numer wniosku: N N311 2559 33
Kierownik: prof. dr hab. Piotr Węgleński
Instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski\Wydział Biologii
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki o Zwierzętach Hodowlanych
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 170 600
Dotacja przyznana przez Ministra: 170 600
Konkurs: 33