Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza funkcjonalna bakteryjnego białka HtpG Escherichia coli.
Konkurs 33

Analiza funkcjonalna bakteryjnego białka HtpG Escherichia coli.

Numer wniosku: N N303 4201 33
Kierownik: dr Anna Maria Grudniak
Instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski\Wydział Biologii
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologia Organizmów
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33