Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza funkcjonalna AtRBL12, białka mitochondrialnego uczestniczącego w proteolizie wewnątrzbłonowej
Konkurs 33

Analiza funkcjonalna AtRBL12, białka mitochondrialnego uczestniczącego w proteolizie wewnątrzbłonowej

Numer wniosku: N N303 3900 33
Kierownik: prof. dr hab. Hanna Elżbieta Jańska
Instytucja realizująca: Uniwersytet Wrocławski\Wydział Biotechnologii
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologia Organizmów
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 50 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 50 000
Konkurs: 33