Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza fragmentu T2 genu TNNT3 w aspekcie polimorfizmu genetycznego oraz jego związek z cechami użytkowymi świń
Konkurs 33

Analiza fragmentu T2 genu TNNT3 w aspekcie polimorfizmu genetycznego oraz jego związek z cechami użytkowymi świń

Numer wniosku: N N311 2836 33
Kierownik: prof. dr hab. Marian Różycki
Instytucja realizująca: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauki o Zwierzętach Hodowlanych
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 50 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 50 000
Konkurs: 33