Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza ekspresji wybranych białek supresorowych w mechanizmie powstawania przerzutów: KAI1, KISS1, MKK4, Nm23, PTEN i białek regulujących angiogenezę i limfangiogenezę: VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D oraz antygenów proliferacyjnych MCM2-MCM7 za pomocą metody imm
Konkurs 33

Analiza ekspresji wybranych białek supresorowych w mechanizmie powstawania przerzutów: KAI1, KISS1, MKK4, Nm23, PTEN i białek regulujących angiogenezę i limfangiogenezę: VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D oraz antygenów proliferacyjnych MCM2-MCM7 za pomocą metody imm

Numer wniosku: N N401 3225 33
Kierownik: dr hab. Tomasz Ferenc
Instytucja realizująca: Uniwersytet Medyczny w Łodzi\Wydział Lekarski
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33