Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza czynników ryzyka wystąpienia burzy elektrycznej oraz jej wpływ na śmiertelność u osób z wszczepionym automatycznym kardiowerterem - defibrylatorem. Wartość badania naprzemienności załamka T w ocenie zagrożenia wystąpieniem burzy elektrycznej
Konkurs 33

Analiza czynników ryzyka wystąpienia burzy elektrycznej oraz jej wpływ na śmiertelność u osób z wszczepionym automatycznym kardiowerterem - defibrylatorem. Wartość badania naprzemienności załamka T w ocenie zagrożenia wystąpieniem burzy elektrycznej

Numer wniosku: N N402 4369 33
Kierownik: mgr Katarzyna Gepner
Instytucja realizująca: Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki Kliniczne Niezabiegowe
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33