Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza czynników determinujących poziom zaangażowania pracowników oraz decyzje o wyborze miejsca pracy w organizacjach opartych na wiedzy
Konkurs 33

Analiza czynników determinujących poziom zaangażowania pracowników oraz decyzje o wyborze miejsca pracy w organizacjach opartych na wiedzy

Numer wniosku: N N115 3965 33
Kierownik: dr hab. Marta Grażyna Juchnowicz
Instytucja realizująca: Szkoła Główna Handlowa\Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 120 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 120 000
Konkurs: 33