Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza czasu wyjścia w modelowaniu stochastycznym
Konkurs 33

Analiza czasu wyjścia w modelowaniu stochastycznym

Numer wniosku: N N201 4079 33
Kierownik: dr Zbigniew Bogusław Palmowski
Instytucja realizująca: Uniwersytet Wrocławski\Wydział Matematyki i Informatyki
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Matematyka
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 299 600
Dotacja przyznana przez Ministra: 299 600
Konkurs: 33