Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza chemometryczna oraz ocena stopnia bioakumulacji i biomagnifikacji wybranych pierwiastków chemicznych na poszczególnych poziomach piramidy troficznej ekosystemu Zalewu Wiślanego
Konkurs 33

Analiza chemometryczna oraz ocena stopnia bioakumulacji i biomagnifikacji wybranych pierwiastków chemicznych na poszczególnych poziomach piramidy troficznej ekosystemu Zalewu Wiślanego

Numer wniosku: N N304 2766 33
Kierownik: prof. dr hab. Piotr Maria Szefer
Instytucja realizująca: Akademia Medyczna w Gdańsku\Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Ekologia i Ochrona Przyrody
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33