Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza cech fenotypowych i genetycznych gronkowców koagulazododatnich izolowanych ze zmian skórnych zwierząt i ludzi
Konkurs 33

Analiza cech fenotypowych i genetycznych gronkowców koagulazododatnich izolowanych ze zmian skórnych zwierząt i ludzi

Numer wniosku: N N308 2476 33
Kierownik: dr hab. Jacek Władysław Międzobrodzki
Instytucja realizująca: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki Weterynaryjne
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33