Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza błędów w pomiarach pól meteorologicznych dokonywanych za pomocą najnowszych mikrofalowych technik teledetekcyjnych
Konkurs 33

Analiza błędów w pomiarach pól meteorologicznych dokonywanych za pomocą najnowszych mikrofalowych technik teledetekcyjnych

Numer wniosku: N N307 2461 33
Kierownik: dr Stanisław Moszkowicz
Instytucja realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geologia, Geofizyka i Geochemia
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33