Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Analiza antyutleniających właściwości plazmalogenów w układach modelowych
Konkurs 33

Analiza antyutleniających właściwości plazmalogenów w układach modelowych

Numer wniosku: N N301 2040 33
Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Jan Sarna
Instytucja realizująca: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologia Molekularna i Komórkowa
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 546 016
Dotacja przyznana przez Ministra: 546 016
Konkurs: 33