Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Amino i hydroksyfosfoniany - Synteza i badania oddziaływań wewnątrz i międzycząsteczkowych z udziałem fosforylowego atomu tlenu, obliczenia ab initio.
Konkurs 33

Amino i hydroksyfosfoniany - Synteza i badania oddziaływań wewnątrz i międzycząsteczkowych z udziałem fosforylowego atomu tlenu, obliczenia ab initio.

Numer wniosku: N N204 1841 33
Kierownik: prof. dr hab. inż. Szczepan Roszak
Instytucja realizująca: Politechnika Wrocławska\Wydział Chemiczny
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Chemia
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33