Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Alternatywy pozbawienia wolności w polskim systemie sprawiedliwości karnej
Konkurs 33

Alternatywy pozbawienia wolności w polskim systemie sprawiedliwości karnej

Numer wniosku: N N110 0418 33
Kierownik: dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara
Instytucja realizująca: Instytut Nauk Prawnych PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Prawo
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 312 340
Dotacja przyznana przez Ministra: 312 340
Konkurs: 33