Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Alokacja funduszy strukturalnych na rewitalizację miast w Polsce w pierwszym okresie członkostwa w UE i jej efekty
Konkurs 33

Alokacja funduszy strukturalnych na rewitalizację miast w Polsce w pierwszym okresie członkostwa w UE i jej efekty

Numer wniosku: N N114 1096 33
Kierownik: dr Waldemar Siemiński
Instytucja realizująca: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Polityka Regionalna, Polityka Społeczna i Demografia
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 60 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 60 000
Konkurs: 33