Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Allometrie tempa metabolizmu jako wynik zależności między wielkością genomów i komórek
Konkurs 33

Allometrie tempa metabolizmu jako wynik zależności między wielkością genomów i komórek

Numer wniosku: N N304 3902 33
Kierownik: prof. dr hab. Marek Konarzewski
Instytucja realizująca: Uniwersytet w Białymstoku\Wydział Biologiczno-Chemiczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Ekologia i Ochrona Przyrody
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 203 500
Dotacja przyznana przez Ministra: 203 500
Konkurs: 33