Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Algorytmy rekonstrukcji obrazu z projekcji z zastosowaniem sieci neuronowych z przeznaczeniem dla medycznej tomografii komputerowj
Konkurs 33

Algorytmy rekonstrukcji obrazu z projekcji z zastosowaniem sieci neuronowych z przeznaczeniem dla medycznej tomografii komputerowj

Numer wniosku: N N518 0722 33
Kierownik: dr inż. Robert Cierniak
Instytucja realizująca: Politechnika Częstochowska\Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Typ projektu: habilitacyjny
Dyscyplina naukowa: Technika w Medycynie
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33