Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Algorytmy aproksymacyjne i online dla problemów sieciowych
Konkurs 33

Algorytmy aproksymacyjne i online dla problemów sieciowych

Numer wniosku: N N206 1723 33
Kierownik: dr hab. Krzysztof Loryś
Instytucja realizująca: Uniwersytet Wrocławski\Wydział Matematyki i Informatyki
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Informatyka Teoretyczna
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 404 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 404 000
Konkurs: 33