Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Algebraiczna aproksymacja zbiorów analitycznych
Konkurs 33

Algebraiczna aproksymacja zbiorów analitycznych

Numer wniosku: N N201 3352 33
Kierownik: dr Marcin Bartłomiej Bilski
Instytucja realizująca: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Matematyki i Informatyki
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Matematyka
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 66 250
Dotacja przyznana przez Ministra: 66 250
Konkurs: 33