Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Akumulacja jonów chromu, magnezu i cynku w pofermentacyjnej biomasie drożdży gorzelniczych z rodzaju Saccharomyces i amylolitycznych z rodzaju Schwanniomyces
Konkurs 33

Akumulacja jonów chromu, magnezu i cynku w pofermentacyjnej biomasie drożdży gorzelniczych z rodzaju Saccharomyces i amylolitycznych z rodzaju Schwanniomyces

Numer wniosku: N N312 3434 33
Kierownik: dr inż. Joanna Barbara Kawa-Rygielska
Instytucja realizująca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu\Wydział Nauk o Żywności
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki o Żywności i Żywieniu
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33