Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Aktywność i ekspresja mRNA hemowej oksygenazy-1 jako nowe wskaźniki właściwości funkcjonalnych (antyoksydacyjnych) czarnoplewkowych odmian owsa w diecie szczura
Konkurs 33

Aktywność i ekspresja mRNA hemowej oksygenazy-1 jako nowe wskaźniki właściwości funkcjonalnych (antyoksydacyjnych) czarnoplewkowych odmian owsa w diecie szczura

Numer wniosku: N N312 1342 33
Kierownik: dr n. med. Ewa Piątkowska
Instytucja realizująca: Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie\Wydział Technologii Żywności
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki o Żywności i Żywieniu
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33