Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Aktywność elektryczna półprzewodnikowych nanokropek kwantowych
Konkurs 33

Aktywność elektryczna półprzewodnikowych nanokropek kwantowych

Numer wniosku: N N202 0911 33
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Jan Dobaczewski
Instytucja realizująca: Instytut Fizyki PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Fizyka
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 259 350
Dotacja przyznana przez Ministra: 259 350
Konkurs: 33