Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Aktywizacja i degradacja kapitału ludzkiego w środowisku lokalnym. Studium następstw ruchliwości edukacyjnej i zawodowej dla jakości życia w miastach peryferyjnych
Konkurs 33

Aktywizacja i degradacja kapitału ludzkiego w środowisku lokalnym. Studium następstw ruchliwości edukacyjnej i zawodowej dla jakości życia w miastach peryferyjnych

Numer wniosku: N N116 2014 33
Kierownik: dr hab. Adam Bartoszek
Instytucja realizująca: Uniwersytet Śląski w Katowicach\Wydział Nauk Społecznych
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Socjologia i Nauki Polityczne
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 150 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 150 000
Konkurs: 33