Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Aktywacja wiązań H-E i Cl-E (E = Si, Ge, Sn) w reakcjach karbonylowych kompleksów molibdenu(0)
Konkurs 33

Aktywacja wiązań H-E i Cl-E (E = Si, Ge, Sn) w reakcjach karbonylowych kompleksów molibdenu(0)

Numer wniosku: N N204 4022 33
Kierownik: prof. dr hab. Teresa Szymańska-Buzar
Instytucja realizująca: Uniwersytet Wrocławski\Wydział Chemii
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Chemia
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33