Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Aktywacja transkrypcyjna rejonu origin - uniwersalny mechanizm regulacji inicjacji replikacji DNA?
Konkurs 33

Aktywacja transkrypcyjna rejonu origin - uniwersalny mechanizm regulacji inicjacji replikacji DNA?

Numer wniosku: N N301 4140 33
Kierownik: dr Monika Glinkowska
Instytucja realizująca: Uniwersytet Gdański\Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologia Molekularna i Komórkowa
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 298 400
Dotacja przyznana przez Ministra: 298 400
Konkurs: 33