Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Aktorzy pola dziennikarskiego jako demiurgowie i zakładnicy dyskursu politycznego. Kulturowe i społeczne aspekty produkcji wiadomości telewizyjnych
Konkurs 33

Aktorzy pola dziennikarskiego jako demiurgowie i zakładnicy dyskursu politycznego. Kulturowe i społeczne aspekty produkcji wiadomości telewizyjnych

Numer wniosku: N N116 2129 33
Kierownik: dr Anna Horolets
Instytucja realizująca: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie\Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Socjologia i Nauki Polityczne
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33