Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668
Konkurs 33

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

Numer wniosku: N N108 4033 33
Kierownik: prof. dr hab. Henryk Aleksander Gmiterek
Instytucja realizująca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej\Wydział Humanistyczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Historia
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 84 400
Dotacja przyznana przez Ministra: 84 400
Konkurs: 33