Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Agrotechniczne i fitopatologiczne uwarunkowania wielkości oraz jakości plonu grochu siewnego Pisum sativum L.
Konkurs 33

Agrotechniczne i fitopatologiczne uwarunkowania wielkości oraz jakości plonu grochu siewnego Pisum sativum L.

Numer wniosku: N N310 3211 33
Kierownik: dr inż. Anna Wenda-Piesik
Instytucja realizująca: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy\Wydział Rolniczy
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki o Roślinach Uprawnych i Glebie
Status: nierekomendowany
Konkurs: 33