Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33Aglomeracja ziaren mineralnych o różnym stopniu hydrofobowości w obecności surfaktantów jonowych
Konkurs 33

Aglomeracja ziaren mineralnych o różnym stopniu hydrofobowości w obecności surfaktantów jonowych

Numer wniosku: N N204 1809 33
Kierownik: prof. dr hab. inż. Zygmunt Sadowski
Instytucja realizująca: Politechnika Wrocławska\Wydział Chemiczny
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Chemia
Status: rekomendowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: 67 000
Dotacja przyznana przez Ministra: 67 000
Konkurs: 33